ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Za nami kolejne Spotkanie
z Biznesem
10 listopada 2017

Tym razem przedsiębiorcy spotkali się 9 listopada i poruszyli tematy związane między innymi z elektroenergetyką, tak zwanym Jednolitym Plikiem Kontrolnym, promocją przedsiębiorstwa w sieci czy produktami bankowymi.

Każde „Spotkanie z Biznesem” to nie tylko okazja do rozmów i uzyskania dodatkowych informacji, ale także szansa na zaprezentowanie swojej firmy szerszemu gronu odbiorców. Z takiej możliwości na spotkaniu 9 listopada skorzystały dwie firmy – agencja reklamowa Yanaka Vision Sp. z o.o. oraz Śląskie Towarzystwo Handlowe Kupiec S.A.

Listopadowe spotkanie rozpoczęło się od tematu związanego z elektroenergetyką w Polsce, którą przedstawił Pan Herbert Gabryś. Kolejno omówiono nowy obowiązek, który ciążyć będzie na mikroprzedsiębiorcach od początku 2018 roku, a dotyczyć będzie konieczności prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej do resortu finansów jako tzw. Jednolity Plik Kontrolny. Gazeta Wyborcza z kolei odpowiedziała na pytanie jak zwiększyć widoczność swojego biznesu w Internecie. Podczas prezentacji „ABC Finansów” przedsiębiorcy poznali najważniejsze zagadnienia związane z produktami bankowymi, czyli tzw. bankowość w pigułce. Spotkanie zamknęło podsumowanie badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorców, a także prezentacja kierunków rozwojowych w opracowywanym przez Wydział Rozwoju Miasta Lokalnym Programie Rozwoju Gospodarczego dla Miasta Mysłowice.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa