ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Inicjatywa Lokalna: wpłynęło aż 14 propozycji zadań
4 sierpnia 2017

31 lipca br. zakończył się nabór wniosków o inicjatywę lokalną. Pomysłów nie brakowało i do Urzędu Miasta wpłynęło aż 14 propozycji zadań na łączną kwotę ponad 900 tys. zł. Decyzja o tym, które z nich spełniają wymagania formalne i będą realizowane w przyszłym roku, zapadnie na początku IV kwartału.

Wraz z końcem lipca zakończył się termin składania wniosków o inicjatywę lokalną. Jednak to nie koniec działania. W ciągu 30 dni Wydział Rozwoju Miasta wstępnie zweryfikuje złożone propozycje pod kątem ich terminowości oraz prawidłowości wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Następnym krokiem będzie powołanie Zespołu ds. inicjatywy lokalnej, który dokona szczegółowej analizy złożonych propozycji.

Mieszkańcy i organizacje pozarządowe mieli wiele pomysłów na zmianę swojej okolicy. Wśród złożonych wniosków zaproponowano między innymi zadania z obszaru sportowo-rekreacyjnego, zagospodarowanie i modernizację terenów i placów zabaw, stworzenie pracowni multimedialnej czy też studia dziennikarsko-filmowego. Zaproponowane zadania dotyczyły również organizacji charytatywnego jarmarku i obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, stworzenia gier podwórkowych, budowy piramidy linowej czy promocji idei wolontariatu.

Inicjatywa lokalna działa w Mysłowicach od 2015 roku. Polega ona na współpracy mieszkańców czy też organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta, gdzie każdy z podmiotów może zaoferować do realizacji zadania wkład finansowy, osobowy bądź rzeczowy. W praktyce może oznaczać to, że wnioskodawca usuwa stare urządzania placu zabaw i przygotowuje teren, a Urząd Miasta przeznacza środki finansowe na zakup nowych i je montuje. W taki sposób zrealizowane zostały 3 zadania z 2015 roku: budowa placu zabaw przy ul. Różyckiego oraz przy Zespole Szkół Sportowych, a także monitoring boisk przy Gimnazjum nr 6.

Zadania z 2016 roku tj. rewitalizacja parku w dzielnicy Wesoła, budowa monitoringu w Zespole Szkół Sportowych, modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 13 są w trakcje realizacji.

Kolejny nabór wniosków odbędzie się w przyszłym roku i potrwa do 31 lipca.

 

Nr wniosku Nazwa zadania Opis zadania Kwota wskazana we wniosku
1 Charytatywny Jarmark Wielkanocny i Śniadanie Wielkanocne Organizacja jarmarku oraz śniadania wielkanocnego w dzielnicy Bończyka dla osób samotnych i potrzebujących 13 950,00
2 Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 8 Modernizacja ogrodu i placu zabaw na terenie Przedszkola nr 8 polegająca na uporządkowaniu terenu pod plac zabaw, demontaż uszkodzonych urządzeń, montaż nowych urządzeń 84 030,00
3 Tradycja a nowoczesność czyli jak ciekawie spędzić wolny czas Stworzenie w szkole i na boisku przy Szkole Sportowej gier podwórkowych (młynka, koła olimpijskiego, szachownicy itp.) 23 000,00
4 Bezpieczny Uśmiech Dziecka Organizacja obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym poprzez uświadomienie dzieciom i młodzieży zasad bezpiecznej zabawy 17 500,00
5 Program zwiększenia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia dla społeczności lokalnej, realizowanych w ramach działalności OSP w Mysłowicach Szkolenia OSP (kadry zarządzającej oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych) następnie przekazanie zdobytej wiedzy mieszkańcom 74 580,00
6 Budowa placu zabaw przy ul. Brzezińskiej 55 (Porcelana) Wykonanie placu zabaw z huśtawką, piaskownicą zjedżalnią oraz innymi elementami małej architektury 30 000,00
7 Pogromcy Bazgrołów - Brzęczkowice Estetyczna Dzielnica, zamolowanie bezgrołów na pomniku czołgistów wraz z piknikiem dla mieszkańców Zamalowanie bazgrołów na symbolu Brzęczkowic czyli pomniku czołgistów oraz organizacja pikniku 5 300,00
8 Budowa piramidy linowej na placu zabaw w Brzęczkowicach Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół z oddziałem integracyjnym w Brzęczkowicach. 38 500,00
9 Tajemniczy Ogród - Łączymy pokolenia Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 11 poprzez wyposażenie w urządzenia infrastruktury sportowo-rekreacyjne w tym czytelniczej (tzw. idea bookcrossingu) 19 440,00
10 Pracownia multimedialna Remont sali szkolnej w Szkole Podstawowej nr 14, zakup mebli oraz zestawów komputerowych 26 000,00
11 Promocja i organizacja wolontariatu Akcja ma na celu zachęcić do idei wolontariatu poprzez prelekcje edukacyjne w placówkach szkolnych, kampanię społeczną oraz konferencję 29 200,00
12 Studio dziennikarsko-filmowe przy I LO Stworzenie w osobnym, wydzielonym pomieszczeniu studia dziennikarsko-filmowego oraz wyposażenia go w podstawowy sprzęt umożliwiający realizację materiałów filmowych i dziennikarskich 20 512,50
13 Remont ul. Szabelniana w Mysłowicach stanowiącej drogę dojazdową do kąpieliska "Hubertus" Remont ulicy Szabelnia od skrzyżowania z ul. Ostrogórską do bramy kąpieliska "Huberus" 500 000,00
14 Rozbudowa urządzeń do ćwiczeń kalenistycznych street workout w dzielnicy Stare Miasto Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców poprzez doposarzenie obecnej siłowni sreet workaut przed blokiem ul. Kołłątaja 14 24 580,00
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa