ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Jest pomysł na skwer przy pomniku Tadeusza Kościuszki
14 lipca 2017

Tadeusz Kościuszko może zyskać nowe towarzystwo! Chodzi o jego pomnik znajdujący się przy ul. Mickiewicza, naprzeciwko ZSO nr 1. Teren wokół niego, przy którym wolny czas spędzają i starsi, i młodsi, ma szansę zmienić się nie do poznania i jeszcze bardziej sprzyjać spotkaniom. Wszystko dzięki przedsięwzięciu „Mikroplanowanie miejskie - wypracowanie koncepcji zagospodarowania wybranego terenu” do którego zgłosiło się miasto Mysłowice. Koncepcja ma być gotowa do końca grudnia.

Przedsięwzięcie polega na wypracowaniu koncepcji zagospodarowania dla zaproponowanej przez miasto „mikroprzestrzeni”, czyli niewielkiej przestrzeni publicznej. Stworzeniem koncepcji zajmie się zespół składający się z naukowców i ekspertów z różnych dziedzin nauki: architektury, urbanistyki, socjologii, gospodarki przestrzennej i geografii. Praca zespołów projektowych będzie obejmowała nie tylko prace koncepcyjne, ale także wizyty w terenie, spotkania z mieszkańcami i władzami miasta. Koncepcje zostaną przygotowane przez zespoły w wersjach graficznej i opisowej oraz zaprezentowane na spotkaniu podsumowującym przedsięwzięcie. W przypadku chęci praktycznej realizacji przygotowanej koncepcji dla terenu wokół pomnika, Mysłowice mogą włączyć zespół projektowy w proces realizacji koncepcji lub odkupić od niego prawa autorskie. Prace nad koncepcjami potrwają od lipca do grudnia bieżącego roku.

Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz katowickim oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich. W związku z tym, iż bierze w nim udział kilka miast z województwa śląskiego, zostanie ono zakończone konkursem na najlepszą koncepcję projektowo-organizacyjną w celu promocji wyników przedsięwzięcia, zmotywowania zespołów projektowych oraz docenienia ich zaangażowania w przygotowanie koncepcji.

Udział w przedsięwzięciu jest dla miasta szansą na zdobycie wartościowej koncepcji projektowo-organizacyjnej zagospodarowania wybranego obszaru oraz na nawiązanie współpracy z ekspertami z różnych dziedzin. Ponadto udział w przedsięwzięciu wiąże się z niewielkimi kosztami (3000 złotych), szczególnie w porównaniu z formułą konkursu architektonicznego lub urbanistycznego oraz z elastycznymi możliwościami związanymi z wykorzystaniem koncepcji.

Koncepcje przygotowane w pilotażowym przedsięwzięciu w 2016 roku, w którym udział wzięły cztery miasta, tj.: Jastrzębie Zdrój, Siemianowice Śląskie, Ruda Śląska oraz Żory, zostały pozytywnie przyjęte przez miasta, a dwa z nich zadeklarowały gotowość realizacji koncepcji w praktyce.

Mikroplanowanie to metoda podejścia oddolnego do procesu rozwoju miasta. Rozpoczyna się od gruntownej analizy uwarunkowań rozwoju danego miejsca w przestrzeni miasta, co pozwala zidentyfikować jego problemy, możliwości i oczekiwania mieszkańców. Jest to podstawa do stworzenia projektu, który włączy dany teren w szerszą strukturę miasta, nada mu określona rolę i w pełni wykorzysta potencjał miejsca.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa