ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
II LO będzie walczyć o ZIELONĄ PRACOWNIĘ’2017
21 kwietnia 2017

Mysłowickie II Liceum Ogólnokształcące otrzymało 6,5 tys. zł dofinansowania na wykonanie projektu pod nazwą „Ekodwójka” w konkursie „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2017”. Konkurs został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a II Liceum znalazło się wśród 28 laureatów. II LO otrzymało maksymalne możliwe środki oraz prawo do udziału w konkursie „ZIELONA PRACOWNIA’2017”, którego zwycięzcy otrzymają środki na realizację ekologicznych pracowni. Nabór do kolejnego konkursu rusza w poniedziałek 24 kwietnia br.

Nagrodzony projekt pracowni pn. „EKODWÓJKA” zakłada, że pracownia zostanie urządzona w duchu ekologii, co oznacza, że w jej wnętrzu zostaną zastosowane materiały naturalne i surowce wtórne. Zielniki, pojemniki na odpady oraz miejsce do odpoczynku wykonane będą z odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych europalet, a półki z drewnianych skrzynek. Wnętrze ekopracowni będzie zdrowe i przyjazne dla uczniów, ponieważ wydzielona zostanie w nim strefa nauki (stanowiska przystosowane do pracy w grupach) oraz strefa relaksu (kanapy z europalet z poduchami). Kolorystykę pracowni zaplanowano w odcieniach natury - bieli, zieleni, szarościach, a zamiast roślin ozdobnych uprawę ziół, z których może skorzystać cała społeczność szkolna.

Zgodnie z projektem ekopracownia ma być przeznaczona do realizacji zajęć programowych z geografii i przyrody oraz zajęć dodatkowych oraz działań przewidzianych we wdrażanym w szkole ekologicznym projekcie edukacyjnym „Ekodwójka”. Ponadto planuje się, że pracownia zostanie wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne. Wśród nich znajdą się m.in. aktualne mapy ścienne oraz atlasy i zestawy doświadczalne. Pracownia zostanie również wyposażona w zestaw multimediów – laptop nauczyciela, rzutnik multimedialny oraz pięć laptopów uczniowskich. Zestaw multimedialny pozwoli położyć nacisk na samodzielne wyszukiwanie informacji, będące jednym z kluczy do wiedzy we współczesnym świecie. Ponadto umożliwi kreatywną pracę zespołową.

W konkursie „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2017” ocenie poddawany był przede wszystkim pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, a także różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Makietę pracowni „EKODWÓJKA” wykonali samodzielnie uczniowie zaangażowani w projekt ekologiczny pod czujnym okiem nauczycielki geografii Marty Górnej.

Na tegoroczną edycję konkursu „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2017” wpłynęła rekordowa liczba prac – 132, blisko dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2017 r. na nagrody przeznaczył 180 tys. złotych, a laureaci otrzymali kwoty do 6.5 tys. zł oraz prawo do udziału w konkursie „ZIELONA PRACOWNIA’2017”, w którym nagrodą jest dofinansowanie do wysokości 80% kosztów z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30.000 zł. 20% kosztów zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu pn. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2017”.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa