ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Mysłowice ubiegają się o dotacje dla domów seniora
14 marca 2017

Mysłowice wzięły udział w konkursie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Pozyskanie dotacji pozwoli na poszerzenie zakresu usług dla seniorów oraz podniesienie standardów obecnego Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” oraz utrzymanie jakości proponowanych świadczeń i dostęp do nowych dla osób starszych w Dziennym Domu Pomocy „Senior-WIGOR”. Wyniki konkursu znane będą pod koniec kwietnia.

Pierwszy z wniosków dotyczy przekształcenia Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, obecnie mieszczącego się przy ul. Świerczyny 1, w Dzienny Dom „Senior+”. Pozyskanie dotacji pozwoli na poszerzenie zakresu usług dla seniorów oraz podniesienie standardów placówki poprzez odnowienie wyposażenia oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu powstanie m.in. pomieszczenie aktywizująco – ruchowe zaopatrzone w drabinki, orbitrek, rowerek, tablice i klocki do ćwiczenia pamięci, piłki terapeutyczne oraz wiele innych drobnych sprzętów rehabilitacyjnych. Ponadto powstanie w pełni wyposażony pokój zabiegowo-pielęgniarski, jadalnia, przytulnie umeblowany pokój klubowy oraz łazienka wyposażona m.in. w pralko-suszarkę.

Urząd Miasta Mysłowice na przekształcenie wnioskuje o nieco ponad 148 tys. zł (80% kwoty), a szacunkowa wartość całego zadania wynosi blisko 185 tys. zł. Brakująca część środków zabezpieczona zostanie z budżetu miasta.

Drugi z wniosków dotyczy zapewnienia funkcjonowania istniejącego Dziennego Domu „Senior-WIGOR” i ma na celu utrzymanie jakości proponowanych usług oraz dostęp do nowych dla osób starszych. Obecnie placówka, działająca w budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Mysłowicach przy ul. Laryskiej 7, rozwija zainteresowania seniorów w różnych dziedzinach życia poprzez bogatą ofertę zajęć m.in.: ogólnorozwojowych, terapeutycznych, edukacyjnych, relaksacyjnych oraz fizjoterapeutycznych. Ponadto ośrodek pomaga osobom starszym w utrzymaniu aktywności poprzez prowadzenie zdrowego stylu życia i zachowania dobrego stanu zdrowia wraz z samodzielnością w wykonywaniu codziennych czynności, ograniczenie pogłębiania i postępowania chorób przewlekłych wynikających z wieku, zapobieganie bierności i osamotnieniu, co wpływa na poprawę jakości życia i zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej.

Urząd Miasta Mysłowice na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” wnioskuje o 80 tys. zł, a szacunkowa wartość całego zadania wynosi 200 tys. zł. Podobnie jak w przypadku pierwszego z wniosków brakująca część środków zabezpieczona zostanie z budżetu miasta.

Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” funkcjonuje na terenie Mysłowic od roku 1980. Jego głównym celem jest organizowanie i aktywizowanie życia pensjonariuszy bez konieczności zmiany ich miejsca zamieszkania. Dom obecnie zapewnia pobyt 32 pensjonariuszom, oferując całodzienne wyżywienie, udostępnienie urządzeń sanitarnych do utrzymania higieny osobistej, prowadzenie terapii zajęciowej. Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” jest czynny we wszystkie dni robocze w godzinach od 7:00 do 17:00.

Natomiast w 2015 roku Mysłowice przystąpiły do Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015 – 2020, tworząc Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. Dom cieszy się zainteresowaniem seniorów, (obecnie uczęszcza do niego 36 osób), którzy mogą przebywać w nim w wybrane w tygodniu dni, co sprawia, że ilość osób korzystających z usług Domu jest wyższa niż 25 miejsc, którymi placówka dysponuje. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” oferuje zajęcia przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie (8.00 – 16.00).

Obecnie Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” oraz Dzienny Dom „Senior Wigor” posiadają łącznie 57 miejsc.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa