ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Mysłowice wśród 44 miast w Polsce przygotowujących Plan Adaptacji do zmian klimatu
8 marca 2017

Od 23 lutego br. w mysłowickim magistracie działa nowy zespół pn. Zespół Miejski ds. przygotowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Mysłowice”. Celem zespołu jest zaangażowanie mysłowiczan i ich informowanie na temat działań związanych z przystosowaniem do warunków pogodowych trudnych do przewidzenia. Projekt potrwa do kwietnia 2018 r.

Głównym zadaniem zespołu jest włączenie mieszkańców Mysłowic we współdecydowanie o działaniach związanych z przystosowaniem do zmian klimatu oraz bieżąca współpraca z wykonawcą projektu. Działania, które mogą zostać wypracowane dla miasta to przykładowe kroki i zachowania, jakie należy podejmować np. w momencie wystąpienia ekstremalnie niskich lub wysokich temperatur, zalań lub powodzi, smogu, wiatrów, a ponadto sposoby na zagospodarowanie wód opadowych.

Wykonawcą projektu pod nazwą „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” są podmioty działające w sektorze ochrony środowiska - konsorcjum składające się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis. Do projektu zaangażowano 44 miasta w Polsce, w tym miasta o liczbie mieszkańców poniżej 90 tys. takie jak Mysłowice, które są związane np. w sposób bliskiego położenia czy wspólnej komunikacji z ościennymi miastami o liczbie mieszkańców pow. 100 tys.

Celem projektu jest przygotowanie władz i mieszkańców miasta do świadomego i odpowiedzialnego reagowania na zmiany klimatu i skutki tych zmian. W ramach prac nad Miejskim Planem Adaptacji eksperci Konsorcjum przeprowadzą analizy, a cały proces przygotowania dokumentu będzie realizowany we współpracy z Zespołem Miejskim oraz przy aktywnym udziale i zaangażowaniu mieszkańców. W projekcie zaplanowano kampanię informacyjno-edukacyjną, która będzie służyć podnoszeniu świadomości mieszkańców w zakresie zmian klimatu i przystosowania do ich skutków.

Pierwsze spotkanie przedstawicieli magistratu i Konsorcjum odbyło się 13 lutego 2017 r. Kolejno odbędą się trzy warsztaty, w których wezmą udział członkowie Zespołu Miejskiego, zaproszeni mieszkańcy, jako przedstawiciele społeczności miejskich oraz eksperci posiadający wiedzę i doświadczenie m.in. w takich dziedzinach jak klimatologia, meteorologia, ochrona środowiska, gospodarka wodna i planowanie przestrzenne. Pierwszy warsztat został zaplanowany na 19 czerwca br.

Nowy zespół składa się z dziesięciu osób tj. pracowników wydziałów: Ochrony Środowiska, Rozwoju Miasta oraz Zdrowia i Spraw Społecznych, przedstawiciela Kancelarii Prezydenta i Pełnomocnika ds. Energetycznych oraz przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Liderem zespołu został Tadeusz Nowak, p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska.

Projekt będzie realizowany do kwietnia 2018 r., a jego rezultatem będzie Miejski Plan Adaptacji. Wdrożenie działań zaplanowanych w MPA przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu dla każdego z 44 największych polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań odpowiednich do zidentyfikowanych zagrożeń. Projekt ze względu na swoją skalę jest jedyną tego typu inicjatywą w Europie i jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

Oficjalne otwarcie projektu miało miejsce w Warszawie 2 marca br. Więcej informacji można również uzyskać na stronie projektu: www.44mpa.pl.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa