ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wymień piec na ekologiczny i odbierz część poniesionych kosztów
7 marca 2017

Wciąż trwa nabór wniosków o dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne. O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, które zamieszkują na stałe na terenie miasta Mysłowice, a wymiana systemu ogrzewania ma miejsce w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Mysłowic. Termin składania wniosków to 30 września br.

Aby możliwe było uzyskanie zwrotu za zakup ogrzewania proekologicznego należy złożyć wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz podpisać umowę. Dokument ten określi kwotę dofinansowania oraz termin wykonania inwestycji i dopiero wówczas będzie można przystąpić do zakupu urządzenia grzewczego.

Dotacja będzie udzielona jednorazowo w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów zakupu ekologicznego sprzętu grzewczego wraz z jego montażem, jednak nie będzie to więcej niż 3 tys. zł w przypadku zamiany ogrzewania węglowego na kocioł ekologiczny z atestem, 4 tys. zł, kiedy stare ogrzewanie wymienimy na ogrzewanie gazowe, olejowe lub elektryczne i 5 tys. zł w przypadku urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, np. pompy cieplne czy kotły na biomasę.

Wnioski o dotację rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich złożenia do momentu wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie miasta na ten cel.

Do wniosku dołącz następujące dokumenty:

  • kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania oraz w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości - zgodę właściciela (zał. nr 2)/ współwłaścicieli (zał. nr 3) na dokonanie zmiany systemu grzewczego,
  • oświadczenie o likwidacji paleniska węglowego/kotła c.o. (zał. nr 4),
  • kserokopię warunków technicznych na dostawę gazu lub energii elektrycznej (w przypadku ogrzewania gazowego/elektrycznego),
  • zgodę na przeprowadzenie przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Mysłowice oględzin przedmiotowej instalacji w lokalu/budynku potwierdzających wykonanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (zał. nr 5),
  • zgodę na przeprowadzenie przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta Mysłowice oględzin utrzymania przedmiotowej instalacji przez okres 5 lat od daty rozliczenia inwestycji (zał. nr 6).

Zarówno wniosek jak i wszystkie oświadczenia i zgody stanowią załączniki do niniejszego artykułu.

W terminie do 14 dni od zakończenia inwestycji należy przedłożyć:

  • umowę z Zakładem Gazownictwa/lub umowę z Rejonem Energetycznym (w przypadku ogrzewania gazowego/elektrycznego),
  • opinię kominiarską (z wyłączeniem pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego),
  • świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydane przez instytucje posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (dla kotłów węglowych ekologicznych).

Jeśli masz pytania skontaktuj się z Urzędem Miasta:

Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa