ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Chcesz zlikwidować azbest - złóż deklarację
2 marca 2017

Ruszył nabór deklaracji od mieszkańców Mysłowic, którzy chcą zlikwidować azbest z terenów własnych posesji. Na ich podstawie Urząd Miasta Mysłowice przyzna dofinansowanie do tego typu inwestycji. Do rozdysponowania jest 25 tys. zł. Nieprzekraczalny termin złożenia deklaracji to 31 marca br.

Prawidłowo wypełnioną deklarację wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1. Decyzja o dofinansowaniu oraz wysokość dotacji będzie znana po weryfikacji złożonego wniosku.

Wysokość dotacji będzie obliczana w oparciu o metr kwadratowy powierzchni zdemontowanego pokrycia dachowego lub elewacji budynku albo wagi znajdujących się na nieruchomości odpadów zawierających azbest - nie więcej niż 800 zł za 1 tonę odpadu (jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie), nie więcej niż 600 zł za 1 tonę odpadu (jeżeli na zadanie składa się wyłącznie zbieranie, transport i unieszkodliwienie).

O dofinansowanie mogą się ubiegać wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub posiadające do niej inny tytuł prawny.

Inwestycje objęte dotacją to demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych lub elewacji zarówno z budynków mieszkalnych jak i gospodarczych zawierających azbest. Prace muszą być wykonane przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tego typu zadań.

To już drugi rok, w którym miasto dofinansowuje inwestycje związane z likwidacja azbestu, w zeszłym roku na ten cel przeznaczyło blisko 30 tys. zł (mieszkańcy ubiegali się o ponad 4 tys. zł). Ponadto corocznie mysłowicki magistrat dotuje inwestycje związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne. I tak w roku 2016 miasto podpisało umowy z mieszkańcami na kwotę blisko 200 tys. zł.

Dane kontaktowe:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Mysłowice, Plac Wolności 1, pok. 4
Bogdan Sablik
tel. 32 317 11 00 wew. 430
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa