ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Powstanie Inteligentny Mysłowicki Monitoring Miejski - IM³
13 lutego 2017

11 lutego br. Urząd Miasta ogłosił przetarg na wdrożenie Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego w skrócie: IM³. Monitoring miejski będzie składał się z 40 kamer zainstalowanych w 28 lokalizacjach oraz z 2 punktów mobilnych. Pierwsze 4 punkty monitoringu powstaną w ciągu dwóch miesięcy po akceptacji dokumentacji po podpisaniu umowy z wykonawcą. Pozostałe 24 lokalizacje powstaną w ciągu kolejnych czterech miesięcy. Wartość monitoringu, która została zaplanowana w Wieloletnim Planie Finansowym Mysłowic, to 4 mln 900 tys. zł. Planowany termin wdrożenia i utrzymania monitoringu przypada na lata 2017 – 2023.

Inwestycja będzie polegała na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu pełnego systemu monitoringu miejskiego wraz z jego utrzymaniem i analizą zdarzeń. Punkty z 40 kamerami zostaną zamontowane w 28 lokalizacjach w mieście i skierowane m.in.: na ulice, wiadukty, przystanki, place zabaw czy tereny przy szkołach. Ponadto dwa mobilne punkty będą służyły do obserwacji imprez masowych oraz wybranych lokalizacji bez stałych punktów.

System monitoringu umożliwi analizę przypadków zdarzających się na drogach, jak np.: kolizje, jazda pod prąd, złe parkowanie i zwierzęta na drodze. Monitorowane będą również inne nietypowe zdarzenia: zbiegowiska osób, leżący człowiek, pozostawiony przedmiot oraz dewastacje. Monitoring uwzględni również elementy tzw. monitoringu wjazdowo-wyjazdowego, umożliwiającego identyfikację tablic rejestracyjnych.

Centrum monitoringu zostanie tymczasowo zlokalizowane w komendzie Straży Miejskiej w Mysłowicach (Plac Wolności), a docelowo w nowo budowanej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na ul. Mikołowskiej. W centrum zostanie wykonana tzw. ściana wizyjna, czyli miejsce obsługi 4 monitorów wraz z komputerem i dodatkowe 3 stanowiska. Będzie również możliwość dostępu do monitoringu z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach oraz Straży Miejskiej. Przygotowaniem do wdrożenia nowoczesnego monitoringu miejskiego w Mysłowicach zajmował się zespół, który został powołany przez prezydenta miasta w lutym 2016 r. W skład zespołu weszli przedstawiciele Urzędu Miasta oraz służb miejskich.

Termin składania ofert zaplanowano na 22 marca br. Po tym terminie, prawdopodobnie w drugiej połowie kwietnia, znane będą wartość inwestycji oraz wykonawca.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa