ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Gdzie po informację o funduszach europejskich 2014-2020
30 czerwca 2015

Zespół Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta Mysłowice podpowiada, gdzie najłatwiej uzyskać informację „z pierwszej ręki” o wsparciu w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich powstał w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pt .„System Informacji o Funduszach Europejskich”. Jego celem jest koordynacja i rozwój w całej Polsce Sieci Punktów Informacyjnych Fundusze Europejskie, oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych finansowanych w ramach EFS, EFRR i FS.

Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na którą składają się Główny Punkt Informacyjny w Katowicach oraz Lokalne Punkty Informacyjne w: Częstochowie, Sosnowcu, Bielsku Białej i Rybniku. Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich.

Punkty Informacyjne należące do sieci oferują:

 • diagnozę wstępną - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu
 • informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
 • dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się wdrażaniem Funduszy Europejskich
 • informację o bezpłatnych szkoleniach, studiach i innych projektach dofinansowanych przez UE,
 • informację i wstępną pomoc przy rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich (informowanie o przebiegu procesu rozliczania - etapy, obowiązujące procedury, wymagane dokumenty, terminy).
 • wszystkie usługi Sieci PIFE są bezpłatne.

Punkty Informacyjne udostępniają również nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, urzędy marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich organizują otwarte spotkania informacyjne dla beneficjentów oraz osób, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich.

Pytania do Punktu Informacyjnego można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie.

 

Najbliższe lokalizacje punktów to:

 • Główny Punkt Informacyjny, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C, 40-037 Katowice
 • Godziny pracy punktu: w poniedziałki w godzinach 7.00 – 17.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 
 • Telefony do konsultantów: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec
 • Godziny pracy punktu: w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30
 • Telefony do konsultantów: 32 36 07 062 lub 32 26 35 037
Zobacz także:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa