ePUAPSEKAPSilesia

Konsultacje z NGO

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
13 marca 2019 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/734/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne i prawne, trybu rozliczania tych dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
11 marca 2019 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa