ePUAPSEKAPSilesia

Konsultacje z NGO

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
20 listopada 2017 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych, dotyczących zmiany Uchwały Nr XV/239/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków innym instrumentem płatniczym
20 listopada 2017 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych, dotyczących określenia wzorów formularzy na podatek rolny
20 listopada 2017 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych, dotyczących określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
20 listopada 2017 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych, dotyczących określenia wzorów formularzy na podatek leśny
13 listopada 2017 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/93/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice
13 listopada 2017 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/92/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice
9 listopada 2017 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Mysłowice
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa