ePUAPSEKAPSilesia

Konsultacje z NGO

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
7 lutego 2017 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/646/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Mysłowice
7 lutego 2017 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Mysłowice
2 lutego 2017 Ogłoszenie o konsultacjach dot. projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta